CAT-EXTxI + assemblea CAT-EXT

CAT-EXTxI + assemblea CAT-EXT
Catalunya Exterior per la Independència, assemblea sectorial-territorial de l'ANC per a la Catalunya Exterior

dijous, 19 de maig de 2011

Montevideo ja ha decidit


Acta de la votació rebuda des de Montevideo:

"En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, siendo la hora 19 del día 11 de mayo de 2011, en la sede del Casal Català, sito en Francisco Araucho 1186 de esta ciudad, en presencia de la Dra. Maria Rosa Coll en representación de la comisión de consulta Montevideo Decideix, la Sra. Maria Gibert y la Sra. Nuria Amorós en carácter de presidenta y secretaria del Casal Català se procede a la apertura de la urna en cuyo interior se encuentran 73 sobres, lo que coincide con el número de votantes que figuran en la lista de votación.
Abiertos los sobres, se constata 70 papeletas por el SÍ y 3 papeletas por el NO, las que son inicialadas por las presentes.
Las papeletas, junto con el listado de votantes y las actas serán guardadas bajo sobre en la caja de seguridad del Casal.

Las presentes suscriben el acta."

Resultats a l'Argentina (i 2). Totals.

Des d'Argentina Decideix ens han enviat els resultats de totes les consultes celebrades des de Venado Tuerto (10 d'abril) fins a la de Mendoza (8 de maig):

____________________________________no__blanc i nul

- Buenos Aires [130 vots] ............. 124 .... 5 ..... 1 que van ser emesos al
___Casal de Catalunya [98] ............ 94 .... 3 ..... 1 i a
___l'Obra Cultural Catalana [32] ...... 30 .... 2 ..... 0

- Castelar [42 vots] ...................... 34 .... 8 ..... 0

- Córdoba [100 vots] ..................... 93 .... 5 ..... 2

- La Plata [56 vots] ....................... 56 .... 0 ..... 0

- Mar del Plata [41 vots] ................ 36 .... 5 ..... 0

- Mendoza [57 vots] ...................... 43 ... 14 .... 0

- Paraná [73 vots] ......................... 64 .... 8 ..... 1

- Pergamino [31 vots] .................... 30 .... 1 ..... 0

- Rosario [45 vots] ........................ 45 .... 0 ..... 0

- Venado Tuerto [70 vots] .............. 68 .... 2 ..... 0

Això ens donaria uns resultats totals de:
____________________________________no__blanc i nul

- Argentina [645 vots] .................. 593 ... 48 ..... 4
_____________________________91,94%_7,44%__0,62%

divendres, 6 de maig de 2011

Resultats a l'Argentina

Des d'Argentina Decideix ens han enviat els primers resultats que tenen de les consultes posteriors a la de Venado Tuerto (10-A), celebrades entre el 23 i el 30 d'abril:

____________________________________no__blanc

- Buenos Aires [130 vots] ............. 124 .... 5 ..... 1 que van ser emesos al
___Casal de Catalunya [98] ............ 94 .... 3 ..... 1 i a
___l'Obra Cultural Catalana [32] ...... 30 .... 2 ..... 0

- Castelar [42 vots] ...................... 34 .... 8 ..... 0

- Córdoba [100 vots] ..................... 93 .... 5 ..... 2

- La Plata [56 vots] ....................... 56 .... 0 ..... 0


- Paraná [73 vots] ......................... 64 .... 8 ..... 1


- Rosario [45 vots] ........................ 45 .... 0 ..... 0

Estem esperant els de Pergamino i Mendoza que van fer la consulta el
dissabte 30-A. Mar del Plata la farà el 8 de maig.